در حال بارگذاری فایل ...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.
جستجوی محصولات ...

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۷,۰۰۰ تومان
خوراک سینی سر آشپز
یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرم حلزونی، یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۱۵۰ گرم حلزونی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۶۷,۰۰۰ تومان
خوراک کباب سلطانی
یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۷۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۹,۰۰۰ تومان
خوراک کباب سلطانی مخصوص گوسفندی
۲۰۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی،۲۰۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی، دورچین کامل
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶,۰۰۰ تومان
خوراک کباب برگ
یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۷۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۷,۰۰۰ تومان
خوراک کباب برگ گوسفندی مخصوص
۲۰۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، گوجه کبابی دورچین کامل
به سبد خرید افزوده شد!
۸۲,۵۰۰ تومان
خوراک کباب برگ ویژه
یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۵۰گرم، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
خوراک کباب بختیاری
یک سیخ کباب بختیاری ۱۷۰ گرم، میکس کباب برگ راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰ تومان
خوراک کباب بختیاری ویژه
یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرم، میکس کباب برگ راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶,۰۰۰ تومان
خوراک کباب قفقازی
یک سیخ کباب قفقاری یک سیخ ۱۷۰ گرم، مخلوط گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ و فلفل کبابی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
خوراک کباب وزیری معمولی
یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۱۴۰ گرم، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۶,۰۰۰ تومان
خوراک کباب وزیری ویژه
یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۱۷۰ گرم، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۹,۰۰۰ تومان
خوراک کباب لقمه زعفرانی
یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۶,۰۰۰ تومان
خوراک کباب لقمه نگین دار
یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۱۶۰ گرم، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۵۰۰ تومان
خوراک کباب کوبیده ویژه
۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۹,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب ویژه
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۶,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب حلزونی
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرم حلزونی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۶۲,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب حلزونی ویژه
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرم حلزونی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۲,۵۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب سبزیجات
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۱۷۰گرم، طعم دار شده با سبزیجات معطر و سیر، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۵۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب سبزیجات ویژه
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۲۵۰گرم.طعم دار شده با سبزیجات معطر و سیر دورچین:گوجه کبابی ته چین.کلم خیارشور.پیاز جعفری
به سبد خرید افزوده شد!
۴۸,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب گیلکی
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۱۷۰ گرم، طعم دار شده با رب انار محلی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۶۲,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب گیلکی ویژه
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرم، طعم دار شده با رب انار محلی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۲,۵۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب مکزیکی معمولی (۱۷۰ گرمی)
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سس مکزیکی تند، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۷,۵۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب مکزیکی ویژه (۲۵۰ گرمی)
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سس مکزیکی تند، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۳,۵۰۰ تومان
خوراک مرغ
یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرم سس پز، دورچین: گوجه اسلایسی، خیارشور، بادمجان سرخ کرده، کلم قرمز، ته دیگ ته چینی، پیاز و جعفری، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰ تومان
خوراک گوشت
۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه اسلایسی، خیارشور، کلم قرمز، ته دیگ ته چینی، پیاز و جعفری، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
خوراک ماهی قزل آلا معمولی
یک عدد ماهی قزل آلا ۲۰۰ گرم سرخ شده، دورچین: گوجه اسلایسی، خیارشور، کلم قرمز، ته دیگ ته چینی، پیاز و جعفری، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
خوراک ماهی قزل آلا ویژه
یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ گرم سرخ شده، دورچین: گوجه اسلایسی، خیارشور، کلم قرمز، پیاز و جعفری، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
شنیسل مرغ
۲۵۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، سس ماست، دورچین: گوجه اسلایسی، خیارشور، کلم قرمز، ته دیگ ته چینی، پیاز و جعفری، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب معمولی (۱۴۰ گرمی)
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۲,۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص (۱۷۰ گرمی)
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰ تومان
خوراک کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
به سبد خرید افزوده شد!
۳۹,۰۰۰ تومان
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۲۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نان
کیترینگ سیب
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کیترینگ سیب می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین