در حال بارگذاری فایل ...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.
جستجوی محصولات ...

به سبد خرید افزوده شد!
۸۴,۵۰۰ تومان
چلو کباب سلطانی
یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۷۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۶,۵۰۰ تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص گوسفندی
۲۰۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی،۲۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، گوجه کبابی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۱,۵۰۰ تومان
چلو کباب وزیری
یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۱۴۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۱,۵۰۰ تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۱۷۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۱,۵۰۰ تومان
چلو کباب برگ مخصوص
یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۷۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۶,۵۰۰ تومان
چلو کباب برگ گوسفندی مخصوص
۲۰۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، گوجه کبابی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۵۰۰ تومان
چلو کباب بختیاری معمولی
یک سیخ کباب بختیاری ۱۷۰ گرم، میکس کباب برگ راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۵۰۰ تومان
چلو کباب قفقازی
یک سیخ کباب قفقاری یک سیخ ۱۷۰ گرم، مخلوط گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ و فلفل کبابی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۵۰۰ تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶,۵۰۰ تومان
چلو کباب لقمه نگین دار
یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۱۶۰ گرم، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب حلزونی
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرم حلزونی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۳,۰۰۰ تومان
چلو جوجه کباب سبزیجات
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۱۷۰گرم، طعم دار شده با سبزیجات معطر و سیر، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب سبزیجات ویژه
ک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰گرم، طعم دار شده با سبزیجات معطروسیر . ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین.گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۴,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب گیلکی
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۱۷۰ گرم، طعم دار شده با رب انار محلی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۲,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب گیلکی ویژه
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰گرم طعم دار شده با رب انار محلی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، دورچین، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۳,۰۰۰ تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۱۷۰ گرم، طعم دار شده با سس مکزیکی تند، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی ویژه
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرم، طعم دار شده با سس مکزیکی تند، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴,۵۰۰ تومان
چلو کره
۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۸,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب معمولی (۱۴۰ گرمی)
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۱,۵۰۰ تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (۱۷۰ گرمی)
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی
کیترینگ سیب
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کیترینگ سیب می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین